GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
Mali Tatil (SGK Genel Yazı – 16.07.2019)
STAJ BAŞLATMA SINAVI HAZIRLIK KURSU KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR.
ODA BAŞKANIMIZ ALİ YEDİKAYA'NIN 15 TEMMUZ MESAJI
SMMM SINAVI HAZIRLIK KURSU KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR
İNGİLİZCE KURSU
12
GÜNCEL MEVZUAT
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 26)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 113
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/72] Sayılı Kararı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/71] Sayılı Kararı
1234
DÖVİZ