GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
E-BELGE E-DEFTER UYGULAMALARI
STAJ BAŞLATMA SINAVI HAZIRLIK KURSU ÖN KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR.
TURİZM PAYI BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ USÜL VE ESASLAR
Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Hakkında
2019/1. Dönem Bilirkişilik Temel Eğitimi Başvuruları
12
GÜNCEL MEVZUAT
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/10/2019 Tarihli ve 2019/308 Sayılı Kararı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 15/11/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/257], [01/263], [01/264], [01/265] ve [01/266] Sayılı Kararları
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 308)
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/120
1234
DÖVİZ