GÜNCEL DUYURULAR
2019/TEMMUZ AYINDA ERTELENEN SGK YÜKÜMLÜLÜKLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Sayın Üyemiz,

Mali tatil nedeniyle 2 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülükler 29 Temmuz tarihine, 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülükler mali tatili izleyen 5’inci günün sonu olan 25 Temmuz (dahil) tarihine kadar ertelenmiştir.

MALİ TATİL NEDENİYLE ERTELENEN SGK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

04/07/2019  tarihli  ve  124  sayılı  sirkülerimizde mali   tatil   nedeniyle   ertelenen   SGK yükümlülükleri  konusunda  açıklama  yapılmıştır.  Ancak  SGK,  ilgi  mevzuat  kısmında belirtilen genel yazı gereği Gelir İdare Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda bu sürelerde değişiklik yapmıştır.

Buna  göre,  2019  yılı  Haziran ayının  son  günü  (30  Haziran  2019)  Pazar  gününe rastladığından, 2019 yılı için mali tatil 2 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz günü sona erecektir. Bu nedenle 2 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin 29 Temmuz(dahil) tarihine kadar, 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali  tatili  izleyen  5’inci  günün  sonu  olan  25  Temmuz  (dahil)  tarihine  kadar  yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilmektedir.

Ayrıca, resmi işyeri işverenlerince, 15/5/2019-14/6/2019 dönemine ait prim tutarlarının, son ödeme tarihi olan 15/7/2019 tarihinin, mali tatile rastlaması nedeniyle, bu döneme ilişkin prim  tutarlarının  en  geç  29/7/2019  tarihine  kadar  ödenmesi  halinde,  ödeme yükümlülüğünün yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilecek, gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecektir. 

29.03.2019 tarihinde yayımladığı VUK 115 sayılı sirküleri ile 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmıştır. Bu durumda Mali tatil kapsamındaki vergi beyannamelerin süreleri UZAMAMAKTADIR. 

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

KSMMM ODA BAŞKANI

     Ali YEDİKAYA

Etkinlik Tavimi
Advertorial