GÜNCEL DUYURULAR
KGK BAĞIMSIZ DENETÇİLERE YÖNELİK SÜREKLİ EĞİTİM DENETİM EĞİTİMLERİ

 

 

 

DENETİM

 

DERS

İÇERİK

Denetimde Temel Kavramlar

Denetim Türleri

Denetçi Türleri

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları

Önemlilik Kavramı

Risk Kavramı

Türkiye Denetim Standartları

(Bu kısımda aktarılacak standartlar ilgili süreyi kapsayacak şekilde her yıl değiştirilecektir)

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardı

KKS1 Türkiye Denetim Standartları Kalite Kontrol Standardı

BDS 200 Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi

BDS 210 Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması

BDS 220 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol

BDS 230 Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi

BDS 250 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması

BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim

BDS 300 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması

 

 

 

 

Ders Saati: 16 Kredi (16 Saat)

Ders Ücreti: 460? (KDV Dahil)