GÜNCEL DUYURULAR
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verilme Süreleri Yeniden Belirlendi.

 

 22.03.2020 tarih 31076  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) ile  yapılan düzenleme doğrultusunda GEKAP beyannamesi 2020 yılında 6’şar aylık dönemlerde, sonraki yıllarda ise 3’er aylık dönemler halinde verilecek.

 

 

? 2020 Yılı Beyan Dönemleri

 

Beyan Dönemi

Beyan Süresi

Birinci Dönem

Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran

Temmuz ayı sonuna kadar

İkinci Dönem

Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık

Ocak ayı sonuna kadar

 

 

? 2021 Yılından İtibaren Beyan Dönemleri

 

Beyan Dönemi

Beyan Süresi

Birinci Dönem

Ocak-Şubat-Mart

Nisan ayı sonuna kadar

İkinci Dönem

Nisan-Mayıs-Haziran

Temmuz ayı sonuna kadar

Üçüncü Dönem

Temmuz-Ağustos-Eylül

Ekim ayı sonuna kadar

Dördüncü Dönem

Ekim-Kasım-Aralık

Ocak ayı sonuna kadar

 

 

? Ocak/2020 ve Şubat/2020 Dönemleri  İçin Verilmiş Beyannameler

 

P Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir.

 

POcak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31.07.2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.


Etkinlik Tavimi
Advertorial