GÜNCEL DUYURULAR
Mevzuat BaşlığıMevzuat Tarihi
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)  
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 516)  
PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR  
ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE  
Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar  
Turizm Payı Beyannamesi Kullanıma Açıldı  
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1994)  
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 64)  
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/332], [01/333], [01/334], [01/335] ve [01/336] Sayılı Kararları  
İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1963)  
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No 397)  
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 514) 14.01.2020
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 515)  
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/56  
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderimi Hakkında Önemli Duyuru  
Defter Beyan Sistemi Duyuruları “7194 Sayılı Kanun Güncellemeleri"  
12345678910...