GÜNCEL DUYURULAR
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 53 "2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin".
Etkinlik Tavimi
Advertorial